ดาวน์โหลดสูจิบัตร
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
แจ้งความประสงค์เข้าชมงาน

news

ข่าวประกาศ
competition

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6)competition

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3)competition

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6)Contact

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***

ติดต่อ : คุณติชิลา ศรีใหม่

Email: sct@nstru.ac.th

Tel. 0 7580 9851

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ SCT.NSTRU