31 ส.ค. 66 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง

31/08/2023 เปิดอ่าน 463 ครั้ง
profile Pic
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนวัดบ้านส้อง จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ทั้งนี้ยังเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ