10 พ.ย. 66 เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 12/66

10/11/2023 เปิดอ่าน 555 ครั้ง
profile Pic วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2566