5 เม.ย. 67 กิจกรรมสัมมนาภาษาอังกฤษ

05/04/2024 เปิดอ่าน 486 ครั้ง
profile Pic วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสัมมนาภาษาอังกฤษ (การนำเสนอบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ) Oral Presentation of Science and Technology โดยได้รับเกียรติจาก Asst.Prof.Dr.Fahmida Wazed Tina ผศ.ดร.สิริลักษณ์ สินธุพาชี ดร.สิทธิพร เพชรทองขาว และดร.กฤตภาส สงศรีอินทร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สาวิตรี ฤทธิ์ช่วย พิธีกรดำเนินรายการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน