7 พ.ค. 67 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ตามพันธกิจ 5 ด้าน

07/05/2024 เปิดอ่าน 458 ครั้ง
profile Pic วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 30