ขอเชิญเช้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดสัดส่วนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญเช้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดสัดส่วนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับครู-อาจารย์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม และสมัครได้ที่ http://www.sct.nstru.ac.th/sct_training/

14/08/2017 เปิดอ่าน 761 ครั้ง