ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนด้วยชุดทดลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนด้วยชุดทดลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

โดยจะมีการมอบชุดทดลองดังกล่าวให้แก่โรงเรียนที่มีความประสงค์จะรับชุดทดลองไปใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 12 ชุดการทดลอง

ในการนี้คณะจึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดท่านเข้าร่วมอบรมการใช้ชุดทดลองดังกล่าว

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561

สามารถสมัครทางเว็บไซต์ http://www.sct.nstru.ac.th/sct_training โดยไมเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 075-377443 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20/08/2018 เปิดอ่าน 1028 ครั้ง