ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุนิษา คิดใจเดียว

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราฃ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุนิษา  คิดใจเดียว

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

01/10/2015 เปิดอ่าน 1007 ครั้ง