ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นายกรีฑาพล ณะสงฆ์

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ที่ได้รับรางวัล DIPLOMAจากการแข่งขันประเภทการแข่งขันปรุงอาหารจานหลักเมนูฟรีสไตล์ รุ่นนักศึกษา ระดับภูมิภาค

เนื่องในงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร และอุปกรณ์ ครั้งที่ 10 บริษัท สยามแมค์โคร จำกัด (มหาชน)


06/11/2015 เปิดอ่าน 713 ครั้ง