ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิด บูรณาการศาสตร์ เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบริการวิชาการ

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ
เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิด บูรณาการศาสตร์ เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบริการวิชาการ 
ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
**บริการอาหารเที่ยง**
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/M8zTkzxCxd6Gte199

14/05/2022 เปิดอ่าน 389 ครั้ง