ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน google meet https://meet.google.com/xcz-swxp-suh
01/06/2022 เปิดอ่าน 356 ครั้ง