ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ภายใต้โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2565  ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/WZHSoyh8Uyw3R4Di9 
และเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าวได้ที่ https://meet.google.com/qii-ymrg-mrb

31/05/2022 เปิดอ่าน 397 ครั้ง