ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานและบทความวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานและบทความวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล)
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/38R2aPV ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

07/06/2022 เปิดอ่าน 321 ครั้ง