ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR

ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR รูปแบบออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 13  -17 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3NDhOxJ รับจำนวนจำกัด 50 คน

และเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ที่

https://meet.google.com/qcc-vtxo-qyw

10/06/2022 เปิดอ่าน 359 ครั้ง