ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน IC3

ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (IC3)   
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/39rnkEL
รับจำนวนจำกัด
และเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้ที่
https://meet.google.com/thg-adqd-pxx

16/06/2022 เปิดอ่าน 322 ครั้ง