ขอเชิญชวน อาจารย์ นักบริการวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ Project Brief ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดยกลุ่มงานคลินิกเทคโนโลยี
ขอเชิญชวน อาจารย์ นักบริการวิชาการ #ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 2566

กำหนดส่ง วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
 งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท 
โดยมีแผนภาพรวมของโครงการ ในแต่ละแพลตฟอร์ม 
พร้อม วีดีโอนำเสนอผ่านช่อง YouTube ไม่เกิน 5 นาที ดังนี้ 
แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย(Network Capacity Building : NCB)                                                           
แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน(Building Community Enterprise : BCE)                                                                       
แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)
ดาวน์โหลดรายละเอียดขั้นตอนข้อเสนอโครงการ ได้ที่ http://www.clinictech.ops.go.th/.../project-brief66(1).pdf
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานคลิกนิกเทคโนโลยี ติดต่อ นางสาววากิณา บุญมาศ โทร. 08 0632 1285 
ส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ได้ทีjงานคลินิกเทคโนโลยี (อาคาร 30 ชั้น 1) หรือ อีเมล nstru.clinic@gmail.com เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการก่อนนำส่งข้อเสนอโครงการต่อ สป.อว. ต่อไป

04/07/2022 เปิดอ่าน 381 ครั้ง