ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ระดับชาติหรือนานาชาติ

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 21)
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจัดการความรู้ (KM)
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/43ILi59 รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น
14/06/2023 เปิดอ่าน 299 ครั้ง