ขอเชิญสมัครแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครแล้วการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ สมัครออนไลน์ได้ที่
http://sct.nstru.ac.th/sciweek
คู่มือวิธีการสมัคร https://sct.nstru.ac.th/sciweek/uploadfile/manualsciweek66.pdf
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
bit.ly/42w9syz
สอบถามเพิ่มเติม 0 7584 5533 หรือ 0 7537 7443
21/06/2023 เปิดอ่าน 189 ครั้ง