ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและนักศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติกับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาต่างชาติ และเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และโรงแรมประสานสุข อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมัครเข้าร่วมโครงการ บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2566 
https://bit.ly/3pf4dWp
ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์นี้
26/06/2023 เปิดอ่าน 327 ครั้ง