ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ดร.มลิมาศ จริยพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สภาอนุมัติปริญญาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566
22/10/2023 เปิดอ่าน 249 ครั้ง