ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทย์ฯ รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทย์ฯ รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR
ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 30
ลงทะเบียนเข้าร่วม รับจำกัด 48 คนเท่านั้น
ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมง
04/03/2024 เปิดอ่าน 112 ครั้ง