ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
ทีม Pra seed Innovation 
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันชิงรางวัล "UBI NSTRU Pitching Contest" 
สุดยอดไอเดียธุรกิจเส้นทางสู่ start up
ในงานเปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม Nstru Research and innovation 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567
15/02/2024 เปิดอ่าน 200 ครั้ง