ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อรับการสนับสนุนความร่วมมือวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อรับการสนับสนุนความร่วมมือวิจัย
ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย (TINT to University)
ประจำปี 2567
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
14/03/2024 เปิดอ่าน 111 ครั้ง