ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทย์ฯ รหัส 65 เข้าร่วมอบรมความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน IC3

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทย์ฯ รหัส 65 
เข้าร่วมอบรมความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน IC3
ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 30504
ลงทะเบียนเข้าร่วม รับจำกัด 48 คนเท่านั้น 
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมง
13/03/2024 เปิดอ่าน 94 ครั้ง