ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 6 
*ราชพฤกษ์เกมส์*
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 - 3 พฤษภาคม 2567
ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13/05/2024 เปิดอ่าน 59 ครั้ง